Polish Christmas Carols

Polish Christmas Carols

Learn some facts about Polish Christmas Carols. Christmas is a special time that we usually spend with family. Many Polish homes practice the custom of singing carols together. For those who want to prepare for Polish caroling, we have a compilation of the most beautiful Polish carols.

Cicha noc – Silent night

Cicha noc, święta noc, Pokój niesie ludziom wszem, A u żłóbka Matka Święta Czuwa sama uśmiechnięta Nad dzieciątka snem, Nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, Pastuszkowie od swych trzód Biegną wielce zadziwieni Za anielskim głosem pieni Gdzie się spełnił cud, Gdzie się spełnił cud. Cicha noc, święta noc, Narodzony Boży Syn Pan Wielkiego majestatu Niesie dziś całemu światu Odkupienie win, Odkupienie win. Cicha noc, święta noc, Jakiż w tobie dzisiaj czas W Betlejem dziecina święta Wznosi w górę swe rączęta, Błogosławi lud, Błogosławi lud.

Lulajże Jezuniu – A lullaby for Jesus

Lulajże, Jezuniu, moja perełko, Lulaj ulubione me pieścidełko. Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj. Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj. A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj. Zamknijże znużone płaczem powieczki, Utulże zemdlone łkaniem usteczki, Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj! A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj. Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj! A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj. A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.

Dzisiaj w Betlejem – Today in Bethlehem

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem Wesoła nowina Że Panna czysta, że Panna czysta Porodziła Syna (refrain:) Chrystus się rodzi Nas oswobodzi Anieli grają Króle witają Pasterze śpiewają Bydlęta klękają Cuda, cuda ogłaszają Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje I Józef święty i Józef święty On ją pielęgnuje (refrain) Chociaż w stajence, chociaż w stajence Panna Syna rodzi Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce ludzi oswobodzi (refrain) I trzej królowie, i trzej królowie od wschodu przybyli I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli (refrain) Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa Króla nad królami, Króla nad królami uwielbić Jezusa

Bóg się rodzi, moc truchleje – God is Being Born

Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje. Ma granice – Nieskończony; Wzgardzony, okryty chwałą, Śmiertelny Król nad wiekami! A Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami. Cóż masz niebo nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście swoje, Wszedł między lud ukochany, Dzieląc z nim trudy i znoje, Niemało cierpiał, niemało, Żeśmy byli winni sami, A Słowo ciałem się stało, I mieszkało między nami. W nędznej szopie urodzony, Żłób Mu za kolebkę dano! Cóż jest, czym był otoczony? Bydło, pasterze i siano. Ubodzy, was to spotkało, Witać Go przed bogaczami, A Słowo ciałem się stało, I mieszkało między nami. Potem i króle widziani, Cisną się między prostotą, Niosąc dary Panu w dani: Mirrę, kadzidło i złoto. Bóstwo to razem zmieszało, Z wieśniaczymi ofiarami, A Słowo ciałem się stało, I mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże Dziecię, Błogosław ojczyznę miłą! W dobrych radach, w dobrym bycie, Wspieraj jej siłę swą siłą, Dom nasz i majętność całą, I wszystkie wioski z miastami, A Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami.

Gdy śliczna Panna – When Beautiful Maiden

Gdy śliczna Panna Syna kołysała, z wielkim weselem tak Jemu śpiewała: Li li laj, moje Dzieciąteczko, li li laj, śliczne Paniąteczko. Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu, pomóż radości wielkiej sercu memu. Li li laj, wielki Królewiczu, li li laj, niebieski Dziedzicu! Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie, śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie: Li li laj, mój wonny kwiateczku, li li laj, w ubogim żłóbeczku. Cicho wietrzyku, cicho południowy. Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy. Li li laj, wielki Królewiczu, li li laj, niebieski Dziedzicu! Cicho bydlątka parą swą chuchajcie, ślicznej Dziecinie snu nie przerywajcie Li li laj, wielki Królewiczu, li li laj, niebieski Dziedzicu! Nic mi nie mówisz, o Kochanie moje, przecież pojmuję w sercu słowa Twoje Li li laj, wielki Królewiczu, li li laj, niebieski Dziedzicu! Śpijże już sobie, moja Perło droga, niech Ci snu nie rwie żadna przykra trwoga Li li laj, wielki Królewiczu, li li laj, niebieski Dziedzicu! Przybądźcie z nieba, święci Aniołowie, Śpieszcie do ludzi z pokojem, posłowie. Li li laj, wielki Królewiczu, li li laj, niebieski Dziedzicu! Łączcie się w dziełach, wszystkie ziemskie dzieci, Niechaj się miłość w sercu waszym nieci. Li li laj, wielki Królewiczu, li li laj, niebieski Dziedzicu!